Co piąte dziecko w krajach bogatych żyje w ubóstwie – wynika z nowego raportu UNICEF. Nawet w krajach bogatych postęp nie przynosi jednakowych korzyści; wyższe dochody nie prowadzą do poprawy warunków życia wszystkich dzieci i mogą pogłębić nierówności. W raporcie uwzględniono sytuację dzieci m.in. pod względem warunków życia, dostępu do edukacji, ich sytuację zdrowotną i równość szans. Z danych wynika, że średnio 1 na 5 dzieci w krajach bogatych żyje w ubóstwie, przy czym istnieją znaczące różnice w tej proporcji: 1 na 10 dzieci w Danii, Islandii i Norwegii, 1 na 5 w Polsce i 1 na 3 dzieci w Izraelu i Rumunii.

Średnio 1 na 8 dzieci w krajach bogatych doświadcza braku bezpieczeństwa żywnościowego, przy czym w Polsce dotyczy to aż 1 na 4 dzieci. Najwyższe wskaźniki odnotowują Meksyk i Turcja (1 na 3 dzieci).

W większości krajów bogatych spadają wskaźniki umieralności niemowląt, samobójstw wśród nastolatków, upijania się młodzieży oraz ciąż nieletnich. Niestety w tym rankingu Polska zajmuje 32. miejsce wśród 40 badanych krajów.