W 2016 r. na ulicach Brukseli zmarło 72 bezdomnych. Liczba ta wzrasta z roku na rok. Największą grupę bezdomnych stanowią osoby narodowości polskiej – 40% znalezionych na ulicach zmarłych stanowili Polacy.