Rośnie liczba katolików na świecie, obecnie jest ich 1,3 mld i stanowią prawie 18% całej ludności – te najnowsze dane, pochodzące z 2015 r., zawarto w ogłoszonym roczniku statystycznym Kościoła katolickiego. Liczba osób ochrzczonych w porównaniu z 2014 r., z którego pochodzą poprzednie dane, wzrosła o 12,5 mln.

Statystykę przedstawiła agencja Kongregacji Ewangelizacji Narodów Fides w związku ze Światowym Dniem Misyjnym, który był obchodzony po raz 91.

Dane te wskazują, że w Afryce mieszka ponad 220 mln katolików, którzy stanowią prawie jedną piątą ludności. Ich liczba wzrosła o 0,1%. W obu Amerykach spośród 980 mln mieszkańców katolików jest ponad 63% (625 mln). Zanotowano tam nieznaczny spadek o 0,08%. W Azji na 4,3 mld ludzi katolików jest 3,2%, czyli 141 mln. Ich liczba nie zmienia się. O 0,2% wzrosła wspólnota chrześcijańska w Oceanii; liczy ona 10 mln osób. W Europie zaś, jak zanotowano, rośnie liczba ludności (716 mln), ale drugi rok z rzędu spada liczba katolików – o ok. 0,2%. Jest ich 285 mln i stanowią niecałe 40% wszystkich Europejczyków.