84% Polaków badanych przez CBOS uważa, że dostęp do broni palnej powinien być ściśle ograniczony; 11% opowiada się za liberalizacją obecnych przepisów.

Za ułatwieniem dostępu do broni palnej wyraźnie częściej opowiadają się mężczyźni, a także młodsi badani (poniżej 35. roku życia). Ten postulat częściej popierają także ci, którzy sami mają bezpośredni lub pośredni kontakt z bronią palną (za ułatwieniem dostępu do niej opowiada się 21% spośród nich, a ścisłe ograniczenie popiera 75%).