W ostatnim rozdziale raportu Eurostat wskazuje na różnice w zarobkach w krajach unijnych między kobietami i mężczyznami. Największe różnice w wynagrodzeniach wg danych z 2014 r. występują w Estonii (26,9%), Czechach (22,5%) i w… Niemczech (22%). Kobiety na stanowiskach kierowniczych w Niemczech otrzymują stawkę godzinową w wysokości 34 euro, a ich koledzy ponad 46 euro. Wg danych z 2016 r., liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych w Niemczech wynosiła 29% i była niższa od średniej unijnej, która wynosi 33%. Najwięcej kobiet na stanowiskach kierowniczych w krajach UE jest na Łotwie.