9 donosów dziennie otrzymuje SPF Finances (wydział podatkowy) w Belgii. W 2016 r. były to dokładnie 2643 zgłoszenia. Dochodzą one drogą e-mailową i telefoniczną, listownie oraz przez kontrolerów podatkowych.