Spada liczba palaczy w Polsce. Ministerstwo Zdrowia opublikowało sprawozdanie, z którego wynika, że liczba palących i uzależnionych od tytoniu maleje od lat 90. Co ciekawe, mimo tego zwiększa się przemyt wyrobów tytoniowych do Polski – wynika ze sprawozdania Ministerstwa Zdrowia.

Z danych wynika, że w 2011 r. papierosy paliło 31% Polaków, w 2013 r. – 27%, a w 2015 r. – 24% (31% mężczyzn i 18% kobiet).

Zahamowanie odsetka osób uzależnionych od tytoniu nastąpiło w Polsce w II poł. lat 90. Z raportu „Palenie tytoniu w Polsce – obraz zjawiska, nowe trendy i wyzwania” wynika, że w latach 1990–1994 codziennie paliło w Polsce 51% mężczyzn i 25% kobiet.