Zdecydowana większość pytanych Polaków popiera obowiązkowe szczepienia ochronne dzieci przeciwko najgroźniejszym chorobom. Taką odpowiedź zadeklarowało 70% respondentów. Przeciwko obowiązkowym szczepieniom jest 17,6% odpowiadających, a 12% nie ma w tej kwestii zdania.

Obowiązek szczepień popierają częściej osoby mające 50 i więcej lat (76%), badani o wykształceniu podstawowym i gimnazjalnym (72%), respondenci o dochodzie od 3001 do 5000 złotych (74%) oraz badani z miast do 20 tys. mieszkańców i z miast liczących od 200 do 499 tys. mieszkańców (77%) – podaje agencja badawcza SW Research.