73% Polaków uważa, że walka z pedofilią wśród duchownych powinna zostać prowadzona przez Kościół w sposób jawny – wynika z sondażu IBRiS zrealizowanego na zlecenie „Rzeczpospolitej”.

81% badanych jest zdania, że problem pedofilii w Kościele dotyczy także polskich duchownych. Polacy nie podzielają jednak tezy, że polski Kościół jest siedliskiem pedofilów. Zdaniem 41% badanych przypadki pedofilii w środowisku duchownych zdarzają się częściej niż w całym społeczeństwie, natomiast 49% sądzi, że odsetek pedofilów jest wśród księży mniej więcej taki sam lub mniejszy.

51% badanych popiera działania tych biskupów, którzy chcą upublicznienia raportu o skali pedofilii w polskim Kościele. Przeciwnego zdania jest 13%. Tylko 10% respondentów uważa, że problem pedofilii Kościół powinien rozwiązać bez rozgłosu.

Z sondażu SW Research wynika, że prawie 60% Polaków chce powołania sejmowej komisji w sprawie pedofilii w Kościele. Co czwarty pytany uważa, że takie działania nie są potrzebne, a zdania w tej sprawie nie ma prawie co piąty.