3 października br. Komisja Europejska skierowała sprawę reformy Sądu Najwyższego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W skardze przeciwko Polsce Komisja wniosła o wstrzymanie wykonywania ustawy (tzw. środki tymczasowe) oraz zastosowanie przyspieszonego trybu rozpatrywania tej skargi.

Komisja zdecydowała o przekazaniu skargi „z uwagi na pogwałcenie przez Polskę zasady niezawisłości sędziów”. Chce również, aby TSUE przywrócił stan prawny sprzed wprowadzenia reformy.

19 października br. Trybunału Sprawiedliwości UE zastosował środek tymczasowy i zawiesił stosowanie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym.

Na mocy środków tymczasowych TSUE zatrzymano przejście w stan spoczynku sędziów i wybranie nowych na ich miejsce. Wiceprezes unijnego Trybunału Sprawiedliwości nakazała zawiesić obowiązywanie ustawy o Sądzie Najwyższym do czasu rozpatrzenia skargi Komisji Europejskiej na Polskę.