Frekwencja

Państwowa Komisja Wyborcza podała, że podczas wyborów samorządowych 2018 do urn wybrało się aż 54,96 proc. uprawnionych do głosowania. Jest to najlepszy wynik w historii wolnej Polski. Dotychczas najwyższa frekwencja podczas wyborów samorządowych wyniosła 47,4 proc. w 2014 r.

Największa była frekwencja w województwie mazowieckim (55,84 proc.), a niewiele gorsze wyniki osiągnęły województwa łódzkie (55,25 proc.) i świętokrzyskie (54,67 proc.).

Oddano 93,28 proc. ważnych głosów.

 

Jak głosowano

Pierwsza tura wyborów samorządowych 2018 pokazała, że Polacy nie są jednomyślni. Można mówić o podziale na pół – wschód wybrał PiS, a zachód Koalicję Obywatelską (z jednym wyjątkiem).

Województwa: zachodnio-pomorskie, pomorskie, mazursko-warmińskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i opolskie postawiły na Koalicję Obywatelską.

Z kolei Prawo i Sprawiedliwość zebrało najwięcej głosów w województwach: podlaskim, mazowieckim, łódzkim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim.

Mapa nie jest podzielona idealnie, bo choć województwu dolnośląskiemu bliżej na zachód, jego mieszkańcy wybrali PiS, czyli tak jak wyborcy ze wschodnich województw.

 

Prezydenci miast

W dwóch trzecich miast spośród 107 miast prezydenckich I turę wygrali kandydaci niezależni, do których czasem podczepiały się partie. Koalicja Obywatelska zwyciężyła w 24 miastach na 106 i ma szanse na kolejne 4, a PiS w 10 i może dobić do 12. Wygrało tylko 11 kobiet. Druga tura (4 listopada br.) będzie potrzebna w 43 miastach.

Na 10 największych polskich miast w siedmiu wybory w I turze wygrali obecni prezydenci. Aż siedmiu zwycięzców jest z Koalicji Obywatelskiej lub przez nią popieranych, PiS ma tylko jednego popieranego.

 

Sejmiki wojewódzkie

Wybrano m.in. 552 radnych sejmików wojewódzkich. Z 552 mandatów aż 46 proc. zdobył PiS, a 35 proc. KO – tak działa metoda d’Hondta przeliczania głosów na mandaty. Poparcie dla tych partii było – odpowiednio – o 13 pkt proc. i 8 pkt proc. niższe.

W skali kraju w wyborach do sejmików wojewódzkich PiS zdobył 254 mandaty, Koalicja Obywatelska uzyskała 194 mandaty, PSL – 70, Bezpartyjni Samorządowcy – 15, a SLD-Lewica Razem – 11. Ponadto mandaty w sejmikach wojewódzkich zdobyły jeszcze komitety: Mniejszość Niemiecka – 5, KWW Z Dutkiewiczem dla Dolnego Śląska – 2, KWW Projekt Świętokrzyskie Bogdana Wenty – 1.

PiS wygrał wybory w 9 sejmikach wojewódzkich: dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, śląskim i świętokrzyskim. Koalicja Obywatelska zwyciężyła w 7 sejmikach wojewódzkich: kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

PiS ma samodzielną większość w 6 sejmikach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim, a Koalicja Obywatelska w 1 sejmiku – województwa pomorskiego. Zakładając możliwość współpracy z ludowcami, koalicja KO i PSL miałaby szansę na rządzenie w sejmikach województw: kujawsko-pomorskiego (18 mandatów na 30), mazowieckiego (26 na 51), warmińsko-mazurskiego (19 na 30) oraz wielkopolskiego (22 na 39).

W województwach lubuskim i zachodniopomorskim zbudowanie większości koalicyjnej zależało będzie od decyzji radnych SLD i Bezpartyjnych Samorządowców. W opolskim – od radnych Mniejszości Niemieckiej. Z kolei w sejmiku województwa śląskiego – od decyzji radnych SLD, a w dolnośląskim – od Bezpartyjnych Samorządowców i KWW Z Dutkiewiczem dla Dolnego Śląska.