Najwięcej uchodźców jest w Niemczech, zaś w Polsce wydaje się najwięcej pozwoleń na pracę – wynika z raportu Eurostatu. Imigranci zarobkowi stanowią w Polsce 87% z całościowej liczby przybyszów. Większość z nich to Ukraińcy. W ubiegłym roku było ich prawie 585 tys.

Około 3,1 mln ludzi z całego świata otrzymało w Unii Europejskiej prawo do mieszkania, pracy albo podjęcia studiów. W Niemczech najliczniejszą grupę legalnych przybyszów stanowią uchodźcy, podczas gdy w innych państwach unijnych przeważają imigranci zarobkowi. W UE najwięcej imigrantów (ok. 662 tys.) przybyło z Ukrainy. Na drugim miejscu znaleźli się Syryjczycy, których było około 223 tys., a na trzecim Chińczycy – 193 tys. Prawie połowa imigrantów z Chin i Hongkongu zdecydowała się na pobyt w Wielkiej Brytanii.