Aż 19 z 20 miast w Europie najbardziej skażonych rakotwórczym benzo(a)pirenem mieści się w Polsce. Europejska Agencja Środowiska stale prowadzi badania nad jakością powietrza na terenie Europy. W ostatnim raporcie „Jakość powietrza w Europie – 2018” podano dane z 41 krajów starego kontynentu. Dane pochodzą z analiz zanieczyszczenia powietrza z ponad 2,5 tys. miast w 2016 r. Spośród tych miast wyróżniono 20 najbardziej zanieczyszczonych. Tylko jedno z nich nie leżało w Polsce. W badaniu analizowano stężenie pyłów zawieszonych PM 2,5 oraz PM 10, benzo(a)pirenu(BAP), związków siarki i ozonu, a także tlenków azotu pochodzących ze spalin samochodowych. Według EEA w Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza co roku umiera przedwcześnie 44,5 tys. osób. W całej Europie przedwczesnych zgonów jest ponad 420 tys.