W 2017 r. stowarzyszenie SOS Enfants (w Fédération Wallonie-Bruxelles) otrzymało telefonicznie, pocztą lub mailowo 6188 zgłoszeń w związku ze znęcaniem się nad dziećmi. Zarejestrowano 2876 przypadków nadużyć – to o 6% więcej niż w 2016 r.

Przemoc fizyczna wobec dzieci stanowi 21% przypadków, poważne zaniedbania 20%, a wykorzystywanie seksualne 18%. Przemoc psychologiczna występowała w 13% przypadków. Najczęstszą przyczyną złego traktowania dzieci jest przemoc w rodzinie i zaostrzenie konfliktów małżeńskich.