19 października br. Trybunał Sprawiedliwości UE, przychylając się do wniosku Komisji Europejskiej, wydał wstępne postanowienie o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych, w ramach których znalazło się: zawieszenie stosowania przepisów ustawy o SN dot. przechodzenia sędziów, którzy ukończyli 65. r.ż., w stan spoczynku; przywrócenie do orzekania sędziów, którzy w świetle nowych przepisów już zostali wysłani w stan spoczynku; powstrzymanie się od wszelkich działań zmierzających do powołania sędziów SN na stanowiskach, których dotyczą kwestionowane przepisy, i wyznaczenia nowego Pierwszego Prezesa SN.

W związku z powyższym wyrokiem Sejm uchwalił 21 listopada br. nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, przewidującą umożliwienie sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. r.ż., powrotu do pełnienia urzędu.

Projekt złożony został przez PiS i w trybie ekspresowym przeszedł przez trzy czytania. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 215 posłów, 161 było przeciw, 24 posłów wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi do Senatu.

Sejm przyjął też poprawkę zaproponowaną przez klub PiS, która przewiduje umorzenie postępowań ws. ustalenia istnienia stosunku służbowego wobec sędziów, którzy powrócą do sprawowania urzędu w SN, gdyż ich służba uznana zostaje za nieprzerwaną.

Izba nie przyjęła natomiast żadnej poprawki wniesionej przez opozycję.

Komisja Europejska jest usatysfakcjonowana wprowadzanymi zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym. – Idą one dokładnie w kierunku, o jaki wnioskowaliśmy – przekazała rzeczniczka KE Mina Andreeva. Zastrzegła, że zmiany muszą być jeszcze potwierdzone, gdy zakończony zostanie proces legislacyjny. Według uchwalonej przez Sejm noweli sędzia Sądu Najwyższego albo sędzia Najwyższego Sądu Administracyjnego, który przeszedł w stan spoczynku na podstawie obecnych przepisów, z dniem wejścia w życie tej nowelizacji powraca do pełnienia urzędu na stanowisku zajmowanym 3 kwietnia 2018 r.