Nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie projektu budżetu UE na przyszły rok. KE będzie musiała przedstawić nowy projekt. Negocjacje prowadzili przedstawiciele PE i państwa członkowskie w Radzie UE. Rozmowy nie przyniosły postępu, bo unijne stolice nie zgodziły się na przesunięcie niewykorzystanych funduszy na badania na 2019 r. PE chciał w ten sposób zapewnić większe środki na program „Horyzont 2020”.

Państwa unijne jeszcze w ubiegłym miesiącu wyraziły swój sprzeciw wobec przyjętego przez PE projektu budżetu na 2019 r., wskazując na zbyt wysoki – ich zdaniem – poziom wydatków. Europosłowie chcieli, by zobowiązania na przyszły rok wyniosły 166,34 mld euro, a płatności 149,3 mld euro. Tymczasem stanowisko krajów członkowskich (Rady UE), które zostało przyjęte 4 września, przewiduje zobowiązania na poziomie 164,1 mld euro i płatności na poziomie 148,2 mld euro. Zdaniem Rady UE, propozycja PE o 1,1 mld euro przekracza możliwości w ramach unijnego budżetu na lata 2014–2020.

PE domagał się zwiększenia środków na program Erasmus+ o 362 mln euro, a także dodatkowych 346,7 mln euro na inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Eurodeputowani byli przeciwni cięciom w wysokości 794 mln euro w wydatkach na pobudzanie wzrostu i tworzenie miejsc pracy. Parlament chciał też zwiększenia środków na „Horyzont 2020” o 65 mln euro i wydatków na walkę ze zmianami klimatu.