Połowa Europejczyków uważa, że antysemityzm jest w ich kraju problemem. W ośmiu państwach członkowskich (Szwecja, Francja, Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Włochy, Belgia i Austria) o znaczących społecznościach żydowskich takie przekonanie wyraziła większość badanych. Raport Komisji Europejskiej powstał na podstawie odpowiedzi 27 643 respondentów z 28 państw członkowskich UE. Badanie przeprowadzono w grudniu ub.r.

36% respondentów uważa, że antysemityzm nasilił się, a 10%, że zmalał. 15% badanych nie miało zdania w tej sprawie.

W jaki sposób objawia się antysemityzm? Badani najczęściej wskazują na negowanie Holokaustu (53%), akty antysemityzmu w internecie (51%) oraz antysemickie graffiti i akty wandalizmu na budynkach lub instytucjach żydowskich (51%).

Polacy twierdzili najczęściej, że antysemityzm nie jest w Polsce problemem (46% badanych); innego zdania było 41% osób. Polacy najrzadziej deklarowali, że mają Żydów wśród bliskich przyjaciół lub znajomych. Do takiej relacji przyznało się tylko 5% badanych.