Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego regularnie przeprowadza sondaże badające poziom uprzedzeń. Z porównania wyników w kolejnych latach wynika, że w ostatnim czasie nastąpił wzrost wrogich nastrojów. Polskie statystyki prokuratury mówią o 1449 przestępstwach z nienawiści w 2017 r., a według badań Rzecznika Praw Obywatelskich tylko 5% tego typu przestępstw jest zgłaszanych organom ścigania. Do najsilniejszego i najbardziej systematycznego pogorszenia postaw wobec wszystkich grup mniejszościowych, o które pytano w sondażu, doszło między rokiem 2016 a 2017. Badano stosunek Polaków do Żydów, Ukraińców, Romów, muzułmanów, uchodźców, homoseksualistów, a także do feministek i osób związanych z ideologią gender. Wyniki pokazują, że w latach 2009–2013 sytuacja się stopniowo poprawiała, w latach 2013–2016 nastąpiła stabilizacja, a w 2017 r. poziom niechęci gwałtownie wzrósł. Twórcy raportu wskazują na przyczynę: umacniający się prawicowy autorytaryzm i towarzysząca mu „orientacja na dominację społeczną”.