Najnowszy raport przygotowany na zlecenie firmy Staples wskazuje, że pracownicy w Europie cierpią na syndrom wypalenia zawodowego. Aż 91% z nich jest sfrustrowanych z powodu otoczenia, w jakim przychodzi im pracować.

Częstotliwość zmiany miejsca pracy rośnie. Badania pokazują, że osoby pomiędzy 18. a 48. rokiem życia będą pracować w ciągu swojego życia zawodowego średnio w 11,7 miejscach pracy. Badania wskazują także ogromną współzależność pomiędzy środowiskiem pracy a pracującymi tam osobami oraz chęcią pozostania w nim lub nie. 73% zatrudnionych w biurze uważa, że dobrze funkcjonujące oraz przyjazne otoczenie w pracy ma duży wpływ na to, czy decydują się oni na długoterminowy związek z firmą.

Znaczna większość, bo aż 84% pracowników, szuka spełniania się w pracy, a dla zdecydowanej większości (76%) jakość otoczenia ma kluczowe znaczenie dla ich poczucia satysfakcji. Badania dowodzą, że zbyt wiele jest miejsc pracy, które nie są w stanie spełnić tych oczekiwań.

Badanie zostało przeprowadzone online na grupie 6 tys. pracowników biurowych w Europie i zrealizowane przez niezależną agencję badania opinii Arlington w październiku 2018 r. Na wyniki złożyły się odpowiedzi pracowników z różnych krajów europejskich: Wielkiej Brytanii (2 tys. osób), Francji, Holandii, Szwecji, Norwegii, Hiszpanii, Włoch, Portugalii oraz Finlandii (po 500 osób).