Organizacje humanitarne przedstawiają zatrważające dane. Do 2030 roku na całym świecie umrze ok. 56 mln dzieci z przyczyn, których można by uniknąć. Chodzi o głód, niedożywienie, wojnę i brak opieki zdrowotnej. Na całym świecie 150 mln dzieci jest stale niedożywionych, a 50 mln „poważnie niedożywionych”. Najgorsza sytuacja dotyczy obszarów dotkniętych wojną.