Najbardziej ekstremalnym rokiem pod względem nietypowych zjawisk pogodowych w Europie był jak dotąd 2018 r. Zimą odnotowano rekordowe temperatury i opady, latem – upały i susze – podaje GreenMatch. Według analizy, najbardziej zmienił się klimat Litwy, Finlandii i Łotwy. Litwa zanotowała wzrost temperatury o 0,325°C na dekadę. Między 1970 a 2015 r. poziom morza rósł o 4,46 mm na rok. W Finlandii wzrost temperatury wyniósł 0,314 na dekadę. Poziom morza z kolei opadał w tempie 4,26 mm w ciągu roku. Łotwa zanotowała taki sam wzrost temperatury, jak Litwa - wolniej jednak rósł poziom morza (4,02 mm na rok). Zmiany klimatu w najmniejszym stopniu dotknęły Islandię, Grecję i Norwegię.