Organizacje humanitarne przedstawiają zatrważające dane. W ciągu najbliższych 11 lat, czyli do 2030 r., z głodu może umrzeć nawet 56 mln dzieci. Najgorsza sytuacja dotyczy obszarów dotkniętych wojną. Dzieci zginą z przyczyn, których można by uniknąć. Chodzi o głód, niedożywienie, wojnę i brak opieki zdrowotnej. Na całym świecie 150 mln dzieci jest stale niedożywionych, a 50 mln „poważnie niedożywionych”.