Liczba rozwodów w Polsce rośnie z roku na rok. W 2017 r. zawarto około 193 tys. małżeństw i jednocześnie ogłoszono ponad 65 tys. rozwodów. To o dwa tysiące więcej niż rok wcześniej. Z danych GUS wynika, że prawie co piąte małżeństwo kończące się rozwodem nie ma stażu dłuższego niż cztery lata. Ponadto w ubiegłym roku ponad 2,5 tys. osób nie miało ukończonych 24 lat w chwili składania papierów rozwodowych.

Główny Urząd Statystyczny nie zbiera danych z wyróżnieniem liczby dni, ale podaje do informacji, że coraz częściej rozpadają się małżeństwa z krótkim stażem (od roku do czterech lat).