Parlament Europejski 2019–2024

wyniki z 27 maja br.

 

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

Mandaty

% mandatów

EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

179

23,83%

S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

150

19,97%

ALDE&R - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy + Renaissance + USR PLUS

107

14,25%

Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie

70

9,32%

EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

58

7,72%

ENW - Grupa Europa Narodów i Wolności

58

7,72%

EFDD - Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej

56

7,46%

GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica

38

5,06%

NI - Niezrzeszeni

7

0,93%

Inni - Nowo wybrani posłowie nieprzynależący do żadnej z grup politycznych ustępującego Parlamentu

28

3,73%

 

 

W wyborach do Parlamentu Europejskiego frekwencja wyborcza dla 27 krajów UE wyniosła 50,95 proc.

 

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

 

 

www.europa.eu