Opublikowany raport wolności mediów podaje, że w trakcie ostatniej dekady wolność środków masowego przekazu została ograniczona na całym świecie. Raport zawiera ranking wolności mediów w 65 państwach świata, w tym w Polsce.

Polskie media otrzymały „3” w 5-stopniowej skali wolności mediów stosowanej przez autorów, gdzie „5” odpowiada najwyższej ocenie wolności mediów, a „0” jest oceną najniższą. Podobnie jak polskie media zostały zakwalifikowane media w Czechach, Bułgarii, Rumunii, Hiszpanii, Włoszech i Grecji. Z państw sąsiadujących z naszym krajem „4” otrzymały media w Niemczech i na Litwie, a „2” media na Słowacji i Ukrainie. Najniższą ocenę, czyli „0”, dostały Rosja i Białoruś. Freedom House od 1973 r. publikuje klasyfikację państw pod względem poszanowania swobód obywatelskich „Freedom in the World”, zwaną „mapą wolności”.