Raport przewiduje, że ludność Afryki Subsaharyjskiej do 2050 r. prawie podwoi się.

Ludność świata starzeje się głównie z powodu wydłużania się długości życia i spadającej płodności. Światowy wskaźnik płodności spadł z 3,2 urodzeń na 1 kobietę w 1990 r. do 2,5 urodzeń w 2019 i oczekuje się, że spadnie do 2,2 urodzeń do 2050 r. Autorzy raportu podkreślają, że aby zapewnić zastępowalność pokoleń i zapobiec zmniejszaniu się liczby ludności, potrzebny jest wskaźnik 2,1 urodzeń na kobietę.