Według ONZ w 2050 r. Ziemię zamieszkiwać będzie 9,7 mld ludzi. Ludność świata starzeje się i jej liczba wzrasta nieco wolniej niż przewidywano, ale i tak oczekuje się, że do 2050 r. wzrośnie z obecnych 7,7 mld do 9,7 mld – poinformował Departament Gospodarki i Spraw Socjalnych ONZ. W raporcie wskazano, że do końca obecnego stulecia liczba mieszkańców Ziemi wzrośnie do ok. 11 mld.

Do 2050 r. na dziewięć krajów ma przypaść ponad połowa przyrostu ludności. Są to, w zmniejszającym się porządku w zależności od liczby spodziewanego przyrostu: Indie, Nigeria, Pakistan, Kongo, Etiopia, Tanzania, Indonezja, Egipt i USA.