W 2018 r. rekordowa liczba niemal 71 mln osób na świecie została zmuszona do opuszczenia swoich domów z powodu wojen, prześladowań i innych form przemocy. To o 2 mln więcej niż rok wcześniej – poinformowało w swym raporcie Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców (UNHCR).

Coroczny raport „Global Trends” obejmuje liczbę uchodźców na całym świecie, osób ubiegających się o azyl i przesiedleńców wewnętrznych, w niektórych przypadkach uwzględnia też osoby, które kilkadziesiąt lat żyły poza domem.

ONZ-owska instytucja zwraca uwagę, że najnowsze dane to wzrost o 65% w porównaniu z 2008 r. UNHCR precyzuje, że na koniec ubiegłego roku było: 25,9 mln uchodźców, 41,3 mln uchodźców wewnętrznych (czyli prawie trzy na pięć osób przesiedlonych w swoich krajach), 3,5 mln osób ubiegających się o azyl – wzrost o 2,3 mln w porównaniu z rokiem 2017. Zjawisko to narasta zarówno pod względem wielkości, jak i czasu trwania.