48% Belgów skorzystało w 2018 r. przynajmniej raz z transportu publicznego. W 2017 r. było to 41%. Nadal jednak samochód pozostaje ulubionym środkiem lokomocji – korzysta z niego ośmiu Belgów na dziesięciu.