W Brukseli gwałtownie wzrasta popularność hulajnogi elektrycznej. 7 na 10 użytkowników zdecydowało się na rezygnację z transportu publicznego na rzecz hulajnogi w połączeniu z chodzeniem. Organizacja Bruxelles Mobilité opracowała typowy profil użytkownika tego środka lokomocji: otóż dwóch na trzech użytkowników to mężczyźni, podobnie zresztą jak rowerzyści (64,1%). Zazwyczaj są to osoby dość młode (44% to osoby w wieku od 25. do 34. roku życia), wykształcone (ponad połowa z nich ma dyplom uczelni wyższej). Z badań wynika również, że hulajnogi elektryczne są używane zazwyczaj na krótkich odcinkach – od 5 do 10 min; w większości przypadków krócej niż 20 min.