W belgijskiej podstawówce rok szkolny kosztuje przeciętnie 1225 euro, a w szkole średniej 1550 euro.