Choroby sercowo-naczyniowe pozostają główną przyczyną zgonów na świecie w grupie dorosłych w średnim wieku, ale rak staje się główną przyczyną zgonów w krajach bogatych. Choroby serca stały w 2017 r. za ponad 40% zgonów (czyli około 17,7 mln zgonów).

Rak, druga najczęstsza przyczyna zgonów na świecie w 2017 r., stanowiła nieco ponad jedną czwartą (26%) wszystkich zgonów. Ale według badań prowadzonych w 21 państwach, w krajach bogatych rak zabija teraz więcej ludzi niż choroby serca.