Z danych unijnej instytucji statystycznej wynika, że jeśli chodzi o państwa Wspólnoty, w 2018 r. między krajem z najdroższym chlebem a tym z najtańszym była prawie trzykrotna różnica w poziomie cen. Najwięcej za chleb płacą Duńczycy – ceny pieczywa w tym kraju wyniosły 152% średniej unijnej. Na kolejnych miejscach znalazły się: Austria (135%) oraz Luksemburg i Finlandia (po 127%). Z kolei najmniej za pieczywo płacimy w Rumunii (54% średniej), Bułgarii (62%) oraz w Polsce (68% średniej unijnej).

Duńczycy wcale nie płacą za pieczywo najwięcej na kontynencie. Najbardziej zakupy w piekarni zabolą w Norwegii, Szwajcarii i Islandii (odpowiednio: 167, 163 i 156% unijnej średniej).