Bezpłatny numer Écoute Violences, pod który zgłaszają się ofiary przemocy domowej, w 2018 r. został wybrany 15 360 razy, czyli średnio 42 razy dziennie. Dzwonią pod niego głównie ofiary, ale także lekarze, zaniepokojeni krewni, a nawet osoby, które same dopuszczają się przemocy. 91% ofiar to kobiety; sprawcami przemocy są głównie mężczyźni.