Zmiany klimatu i zanieczyszczenie środowiska to zdaniem Polaków dwa największe wyzwania i zagrożenia dla współczesnego świata – wynika z sondażu przeprowadzonego przez brytyjską organizację Hope not Hate. 83% ankietowanych z Polski dostrzega wpływ zmian klimatu na występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych w swoim otoczeniu. Zdaniem 60% badanych rząd robi za mało w kwestii ochrony klimatu. Jeszcze więcej pytanych jest zdania, że ochrona środowiska powinna być naszym priorytetem, nawet jeśli oznacza to zahamowanie wzrostu gospodarczego.