W ciągu ostatniego półwiecza Stany Zjednoczone i Kanada straciły prawie jedną trzecią ptactwa. Wymarły lub zginęły w tym czasie 3 mld ptaków. Takie wstrząsające dane opublikował magazyn naukowcy „Science”. To wynik największych kiedykolwiek przeprowadzonych badań dotyczących populacji ptaków w Ameryce Północnej. Badanie objęło wszystkie gatunki ptaków. Naukowcy porównywali ich zwyczaje i liczby od 1970 r. – pierwszego roku, kiedy w USA i Kanadzie zaczęto prowadzić tak szczegółowe badania. W środkowej części USA populacja ptactwa spadła aż o połowę.

Spada populacja niemal wszystkich gatunków ptaków. Liczba szpaków zmniejszyła się niemal o 50%. Wśród kilku gatunków, których przedstawicieli w ostatnich 50 latach przybyło, są orły i sokoły, choć ich liczba była i jest stosunkowo niewielka i od dawna znajdowały się one pod opieką naukowców. Naukowcy nie badali przyczyn tak gwałtownego zmniejszenia populacji ptaków, jest jednak pewne, że stoi za tym zmniejszenie powierzchni naturalnych siedzib ptaków z powodu rozrastających się obszarów zabudowanych oraz używanie nawozów sztucznych, które utrudniają ptakom zdobywanie pożywienia.

Przy opracowaniu wyników badań z naukowcami amerykańskimi współpracowali naukowcy z Europy. Według nich sytuacja ptactwa w Europie, choć jeszcze niezbadana tak dokładnie, jest zapewne podobna do sytuacji w Ameryce Północnej.