Kraje członkowskie Unii Europejskiej stale dążą do obniżenia emisji szkodliwych substancji przez samochody. Jednym ze sposobów jest zaproponowane przez holenderskie władze ograniczenie prędkości w całym kraju do maksymalnie 100 km/h. Przepis najprawdopodobniej wejdzie w życie już w 2020 r. Limit prędkości, który obecnie obowiązuje na holenderskich autostradach, to 130 km/h. Właśnie taką wartość akceptuje większość władz w Europie. Najwyższy limit – 140 km/h – obowiązuje natomiast w Polsce, a najniższy – 100 km/h – m.in. w Norwegii i na Cyprze.

Holendrzy twierdzą, że niższa średnia prędkość pojazdów poruszających się po autostradach przyczyni się do obniżenia emisji szkodliwych substancji wytwarzanych przez silniki spalinowe.

Zgodnie z pierwotnymi założeniami projektu, władze Holandii najprawdopodobniej zdecydują się na pośrednią opcję wprowadzającą ograniczenie prędkości do 100 km/h za dnia. W godzinach mniejszego natężenia ruchu, czyli pomiędzy 19.00 a 6.00, obowiązywać ma natomiast dotychczasowe 130 km/h. Niewykluczone, że zaproponowane rozwiązanie nie będzie stałe.