Parlament Europejski przyjął rezolucję potępiającą Polskę za projekt ustawy dotyczący edukacji seksualnej. Za rezolucją głosowało 471 europosłów, 128 było przeciw, a 57 wstrzymało się od głosu. Pod projektem rezolucji podpisani są europosłowie największych frakcji w PE: EPL, Socjaliści i Demokraci, Odnowić Europę, Zieloni i GUE.

PE wezwał w tym dokumencie, aby polski parlament wstrzymał się od przyjęcia proponowanego projektu ustawy oraz „zapewnił młodzieży dostęp do kompleksowej edukacji seksualnej”. W przyjętej rezolucji europarlament „wyraża głębokie zaniepokojenie niezwykle niejasnymi, szerokimi i nieproporcjonalnymi przepisami projektu ustawy, które de facto zmierzają do penalizacji upowszechniania edukacji seksualnej wśród nieletnich”.

Europosłowie wskazują, że zakres proponowanych przepisów „potencjalnie grozi wszystkim osobom – a w szczególności edukatorom seksualnym, w tym nauczycielom, pracownikom służby zdrowia, pisarzom, wydawcom, organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, dziennikarzom, rodzicom i opiekunom prawnym – karą pozbawienia wolności do trzech lat za nauczanie o ludzkiej seksualności, zdrowiu i stosunkach intymnych”.

PE obawia się, że projekt miałby „blokujący” wpływ na edukatorów, oraz wskazuje, że jedną z głównych barier dla edukacji seksualnej jest brak wsparcia edukatorów. Wzywa też do udzielenia wsparcia osobom zapewniającym taką edukację i informacje w sposób rzeczowy i obiektywny.

Europosłowie, którzy poparli rezolucję, uważają, że edukacja seksualna jest niezbędną częścią programu nauczania w szkołach w celu spełnienia standardów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla Europy w zakresie edukacji i ochrony młodzieży. Stwierdzają również, że edukacja seksualna powinna obejmować takie tematy jak „orientacja seksualna i tożsamość płciowa, ekspresja seksualna, związki i wyrażanie zgody, a także informacje o negatywnych skutkach lub chorobach, takich jak choroby przenoszone drogą płciową i HIV, nieplanowana ciąża, przemoc seksualna i krzywdzące praktyki, takie jak uwodzenie oraz okaleczanie żeńskich narządów płciowych”.

W rezolucji zachęca się wszystkie państwa UE do zapewnienia wyczerpującej i odpowiedniej do wieku edukacji seksualnej w szkołach. Brak informacji o seksie i seksualności zagraża bezpieczeństwu i dobrostanowi młodych ludzi oraz czyni ich bardziej podatnymi na wykorzystywanie seksualne, nadużycia i przemoc, w tym molestowanie w internecie.