Podnoszenie się poziomu morza nabiera tempa. Bez redukcji emisji gazów cieplarnianych poziom wód będzie rósł do 2100 r. ponad 10-krotnie szybciej niż w XX w. – wynika z raportu IPCC. Pokrywy lodowe Grenlandii i Antarktyki topnieją, uwalniając ponad 400 mld ton wody rocznie. Każdego lata obszar Arktyki pokryty śniegiem kurczy się o 13%. Do połowy wieku nawet 80% górnej warstwy oceanów straci tlen, co spowoduje wymarcie wielu gatunków.

Jak dotąd poziom oceanu podniósł się w wyniku emisji gazów cieplarnianych spowodowanych przez człowieka o 16 cm, a zmiana ta nabiera tempa. Prowadzi to do podwójnego zagrożenia dla mieszkańców wybrzeży: po pierwsze z powodu samego podnoszenia się poziomu wody, po drugie ze względu na większą częstotliwość ekstremalnie wysokich fal i tropikalnych cyklonów.