Środkowoeuropejskie kraje UE, tworzące front przeciw napływowi imigrantów, niepostrzeżenie przyciągają ich coraz więcej. To właśnie wschodnioeuropejskie kraje członkowskie Unii stały się tymi, gdzie imigracja rośnie najszybciej w Europie.

Według danych Eurostatu polskie władze wydały w 2018 r. ponad 635 tys. pozwoleń na pobyt – najwięcej w Europie. Dla porównania w Niemczech, które mają 82 mln mieszkańców, w tym samym okresie wydano 543 tys. pozwoleń. Ponad 80% pozwoleń na pobyt w Polsce wydawane jest Ukraińcom. Dziesięciomilionowe Czechy wystawiły w 2018 r. ponad 71 tys., a Węgry ponad 55 tys. pozwoleń na pobyt. Z kolei Słowacja, licząca 5,5 miliona mieszkańców – 21 tys.