Mieszkańcy Europy stają się coraz bardziej tolerancyjni – wynika z badania opinii publicznej Eurobarometr, przeprowadzanego regularnie na zlecenie Komisji Europejskiej. Mieszkańcy 28 państw Unii zostali zapytani m.in. o to, jak czuliby się, gdyby na czele ich kraju stanęła np. osoba homoseksualna lub o innym niż większość kolorze skóry. W większości przypadków nastąpił wzrost pozytywnych odpowiedzi w porównaniu z badaniem sprzed czterech lat.

Gdyby na czele państwa stanął gej, lesbijka lub osoba biseksualna, komfortowo czułoby się 64% obywateli UE.

W przypadku lidera wyznającego inną niż większość religię najbardziej komfortowo czuliby się Brytyjczycy, a także Irlandczycy. Na przeciwległym biegunie znalazły się Cypr oraz Litwa. Wyniki w Polsce okazały się nieco niższe niż średnia w państwach UE. Z osobą homoseksualną lub biseksualną na kierowniczym stanowisku w kraju dobrze czułoby się 49% Polaków.