Belgowi, Holendrzy, Austriacy i Finowie są najszczęśliwsi w całej Unii. Ponad 3/4 badanych w tych krajach deklarowało zadowolenie z życia. Polska, w której za szczęśliwe uznaje się nieco mniej niż 70% społeczeństwa, jest na 8. miejscu w UE.

Badanych poproszono o wskazanie, czy w ciągu ostatnich czterech tygodni byli szczęśliwi przez cały czas, przez większość czasu, czasami, od czasu do czasu lub w ogóle nie byli szczęśliwi. W Belgii, Holandii, Austrii i Finlandii 76% ankietowanych odpowiedziało, że przez ostatnie cztery tygodnie przed badaniem (dane z 2018 r.) czuło się szczęśliwie przez większość czasu.

Kolejne bardzo szczęśliwe społeczeństwa to mieszkańcy Luksemburga (74% osób), Hiszpanii (72%) i Danii (70%). Tuż za Duńczykami uplasowali się Polacy (ok. 69%), których wynik jest nieco lepszy niż Francuzów, Niemców czy Szwedów. Średnio w UE za szczęśliwych przez większość czasu uznawało się 62% badanych.

Najmniej szczęśliwi zdają się być Łotysze. Tylko 31% mieszkańców tego kraju pozytywnie odpowiedziało na pytanie, czy przez większość czasu czuli się szczęśliwie. W Bułgarii odsetek ten wyniósł 35%, na Chorwacji 42%, na Litwie 45%., a w Grecji i Rumunii po 46%. Eurostat nie miał danych na ten temat z Irlandii, Słowacji i Wielkiej Brytanii.