Wraz z 1 stycznia 2020 r. wszedł w życie nowy system wypłacania zasiłków rodzinnych.
W Walonii: dzieci urodzone od 1 stycznia 2020 r. będą otrzymywać 155 euro/miesiąc przed ukończeniem 18. r.ż. i 165 euro w wieku od 18 do 25 lat. Wcześniej przydzielana kwota wzrastała wraz z liczbą dzieci. Od teraz dodatki będą przyznawane przy dwóch pułapach dochodu: 55 euro poniżej 30 984 euro dochodu brutto na rok i rodzinę oraz 25 euro pomiędzy tym pułapem a 50 000 euro dochodu brutto podlegającego opodatkowaniu.
Nowością jest to, że dziecko osierocone przez oboje rodziców otrzyma 350 euro.
Maluchy urodzone przed wejściem w życie reformy będą nadal korzystać ze starego systemu, podczas gdy pozostałe znajdą się w nowym systemie.
Kwota dodatku z tytułu urodzenia/adopcji (becikowe) wyniesie 1100 euro na każde dziecko urodzone po 31 grudnia 2019 r.

W Brukseli: wszystkie dzieci przejdą na nowy model wypłaty rodzinnego, również te urodzone przed rokiem 2020. Nowa kwota podstawowa będzie wynosić 150 euro na dziecko urodzone po 1 stycznia 2020 r. Dla dzieci urodzonych przed tą datą nowa kwota podstawowa wzrośnie do 140 euro. Ten podstawowy zasiłek może się różnić w zależności od wielkości i dochodów gospodarstwa domowego. Dodatkowo, dodatek może być przyznany w zależności od sytuacji dziecka (niepełnosprawność, sierota, studia wyższe, itp.).
Każda rodzina otrzyma co najmniej taką kwotę, do jakiej była uprawniona w grudniu 2019 r. Za pierwsze urodzenie/adopcję rodzice otrzymają premię w wysokości 1100 euro, za kolejne 500 euro. Więcej informacji o famiwal.be, aviq.be i famiris.brussels.