Polska zajmuje ostatnie miejsce w Unii Europejskiej pod względem skuteczności działań na rzecz klimatu. To dramatyczny wniosek z tegorocznego raportu Climate Change Performance Index (CCPI), przygotowanego przez trzy proklimatyczne organizacje pozarządowe: Climate Action Network International, Germanwatch oraz New Climate Institute.

Raport zanalizował działania 57 państw i Unii Europejskiej jako całości pod kątem czterech istotnych aspektów działań na rzecz ograniczenia kryzysu klimatycznego: redukcji emisji gazów cieplarnianych, rozwoju energii odnawialnej, konsumpcji energii oraz polityki klimatycznej.

Polska znalazła się na ostatnim miejscu wśród państw członkowskich UE oraz na 50. miejscu w całym rankingu, wyprzedzając jedynie największych trucicieli, takich jak Rosja, Arabia Saudyjska czy ostatnie w rankingu Stany Zjednoczone.