Od stycznia do października 2019 r. zanotowano w Polsce aż 44,5 tys. odmów szczepień. Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wynika, że o ile jeszcze w 2010 r. odnotowano 3437 odmów, to w 2015 r. było ich już 16 689, w 2017 r. – 30 090, w 2018 r. – 40 342, a tylko od stycznia do października 2019 r. aż 44 475.

W przeliczeniu na tysiąc osób w wieku 0–19 lat odsetek odmów szczepień w 2012 r. wynosił 0,7, w 2015 r. – 2,3, w 2017 – 4,1, w 2018 – 5,5 i aż 6,1 w niepełnym 2019 r. Wojewodowie karzą rodziców grzywnami, a sądy kary podtrzymują.

Wojewódzki Sąd Administracyjny stanowczo stwierdził, że obowiązek szczepień nie łamie konstytucji. Dodał, że z art. 64 ust. 4 konstytucji wynika obowiązek władz publicznych do zwalczania chorób epidemicznych. Ponadto europejska konwencja dopuszcza ingerencję państwa w prawo do poszanowania życia prywatnego m.in. ze względu na ochronę zdrowia.