Na całym świecie wykryto już ponad 3 mln przypadków SARS-CoV-2,  z czego prawie jedna trzecia przypada na Stany Zjednoczone. Rosja ma już więcej zarejestrowanych przypadków niż Chiny.