Ponad połowa kobiet doświadczyła molestowania seksualnego. Według raportu badawczego Parlamentu Europejskiego, ponad połowa kobiet padła ofiarą przestępstw seksualnych przynajmniej raz od ukończenia 15. r.ż; najczęściej sprawcami byli koledzy z pracy i szef. Według raportu ofiarą molestowania seksualnego padło aż 75% kobiet wykonujących zawody, które wymagają określonych kwalifikacji (np. lekarki, prawniczki, księgowe), oraz te zajmujące stanowiska kierownicze. Wśród kobiet pracujących w sektorze usług – 61%. Natomiast 31% wszystkich ofiar stwierdziło, że najczęściej sprawcą był szef, klient lub kolega z pracy. Ofiarą gwałtu padła co 20. kobieta ankietowana przez FRA.

Dzięki stałemu nagłaśnianiu spraw dotyczących seksualnego wykorzystywania kobiet wzrasta zainteresowanie opinii publicznej. W niektórych krajach liczba skarg związanych z molestowaniem seksualnym rośnie. Kraje takie jak Francja, Szwecja, Hiszpania, Finlandia, Włochy, Dania, Polska czy Grecja, pod wpływem kampanii #MeToo, zaczęły na nowo definiować pewne standardy, które wcześniej były uznane za akceptowalne.