Niezależna organizacja działająca na rzecz rządów prawa na świecie opublikowała ranking praworządności państw. Polska zajęła w nim 28. miejsce, spadając o jedną pozycję względem ubiegłego roku. Jako kraje najbardziej praworządne ranking wymienia Danię, Norwegię i Finlandię. Na końcu rankingu znajdują się Wenezuela, Kambodża i Demokratyczna Republika Konga. Krajami o największej poprawie w zakresie praworządności były Etiopia oraz Malezja. Największy spadek w ciągu ostatnich pięciu lat odnotowano w Egipcie i Polsce.

Trzy kraje z najniższymi wynikami w regionie to Grecja, Bułgaria oraz Węgry (60. miejsce na 128 krajów na świecie).