Pomiędzy 2013 a 2019 r. liczba rowerzystów w Brukseli podwoiła się: z 16 tys. wzrosła do 36 tys.