Tylko 38% obywateli Polski i 36 proc. obywateli Węgier uważa, że ich kraje są demokratyczne – wynika z badania przeprowadzonego przez koalicję Alliance for Democracies. Jednocześnie większość obywateli tych dwóch państw chciałaby, aby ich kraje były bardziej demokratyczne. Aż 59% ankietowanych Polaków twierdzi, że w ich kraju nie ma wystarczająco dużo demokracji, co stawia Polskę na pierwszym miejscu wśród państw uznawanych za „wolne”, pisze Laurenz Gehrke z POLITICO.

W sumie 40% ludzi żyjących w demokracjach uważa, że ich kraje nie są w rzeczywistości demokratyczne. We wszystkich badanych państwach większość stwierdziła, że demokracja jest ważna, choć są tu znaczne rozbieżności – od 92% w Grecji do 50% w Iranie.

Badanie pod nazwą Wskaźnik Percepcji Demokracji (Democracy Perception Index) prowadzono od kwietnia do czerwca br. w 53 krajach, sprawdzając stosunek ludzi do demokracji.